Työhakemus muodostuu hakukirjeestä ja ansioluettelosta. Ansioluettelo on hakukirjeen liite. Kun ansioluettelo on melko tarkoin säädelty asiakirja, on hakukirje työnhakijan näytönpaikka oman persoonallisuutensa ja ammattitaitonsa kentällä. Hakukirjeessä kannattaa korostaa realistisesti hakijan hyviä puolia ja vakuuttaa kirjeen vastaanottaja siitä, että hakija on paras mahdollinen henkilö täyttämään vapaan paikan.

Työhakemus ja sen pituus eivät ole täysin yhdentekeviä asioita. Ohjenuorana hyvän hakukirjeen pituudelle on yksi A4-kokoinen liuska. Ansioluettelon optimaalinen pituus on kaksi A4-arkkia. Näin ollen hakemuksen yhteispituus on noin kolme sivua. Lyhyt ja ytimekäs hakemus toimii paremmin kuin pitkä ja rönsyilevä. Hakukirjeessä on hyvä olla 3-5 kappaletta. Tarkkaa kappalemäärää tärkeämpää on tekstin helppo luettavuus.

Älä kirjoita koko elämänkertaasi hakemukseen, vaan tiivistä yhdelle sivulle kaikki tieto, mistä koet olevan hyötyä juuri tähän kyseiseen työpaikkaan haettaessa. Koska työhakemus on lyhyt markkinointikirje hakijasta, kannattaa asiat esittää mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi. Pidä huolta, että hakemuksessasi ei ole kirjoitusvirheitä. Selkeä ja virheetön yleiskieli on varmin vaihtoehto vakuuttaa työnantaja. Työhakemuksen aloitus on kriittisin vaihe koko hakemuksessa. Alun perusteella vastaanottaja päättää, onko hakemus tarpeeksi mielenkiintoinen luettavaksi kokonaan.

Työhakemuksen pituutta tärkeämpää on kuitenkin itse hakemuksen sisältö. Vastaa siihen mitä kysytään. Pidä mielessä, että vastaanottajaa kiinnostaa ainoastaan se, miksi sinä olet muita hakijoita parempi täyttämään kyseisen työpaikan.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.