Tässä artikkelissa tutustutaan palkankorotukseen. Yllättäen monet haluavat osan työn vaihtamista paremman palkan, joten sen neuvotteleminen on tärkeää. Lisäksi monet jäisivät nykyiseen työhön, jos saisivat parempaa palkkaan. Suurin osa suomalaisista ei käsitä, että omasta palkasta voi neuvotella ja palkankorotuksia voi pyytää vapaasti. Tämän kirjoituksen tavoite on avata mahdollisuuksia, milloin palkankorotuksen voi saada ja millä perusteilla sitä kannattaa pyytää. Lisäksi voit ladata palkankorotushakemuksen artikkelin lopusta.

Palkankorotus

Mitä sinun täytyy tietää palkankorotuksesta? Se, että se on hyvin yksinkertainen asia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että neuvottelet työnantajasi kanssa palkkasi sille tasolle, mikä sopii teille molemmille. Voitte yhdessä löytää sinun markkina-arvosi.

Suomessa suurin osa palkankorotuksista tulee työehtosopimusten sekä lakisääteisten korotuksien muodossa, mutta tämän lisäksi myös sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkaasi. Silloin prosessi alkaa sinun puolestasi. Jos et ole tyytyväinen palkkaasi niin siitä kannattaa aina yrittää neuvotella. Palkankorotuksen saaminen onkin sinun vastuullasi ja voit pienellä työllä vaikuttaa suuresti siihen, että saatko sen vai jääkö se saamatta.

Palkankorotus voidaan jakaa prosessina kolmeen osaa:

1. Valmistautuminen. Valmistaudu neuvotteluihin selvittämällä itsellesi miksi ansaitset korotuksen eli selkeytä palkankorotuksen perustelut hyvin.

2. Oikea hetki. Valitse paras aika neuvotella asiasta. Tietyt ajankohdat tukevat paremmin palkankorotuksen antamista kuin toiset.

3. Neuvottelu. Hoida neuvottelu asiallisesti, asennoidu oikein ja perustele miksi ansaitset palkankorotuksen.

Palkankorotus perustelut

Palkankorotusta ei normaalisti anneta pelkästään pyytämällä vaan taustalla pitää olla hyvä syy. Joskus tietysti se tulee itselle melko helposti, jos oman alan työehtosopimus määrää korotuksesta. Kun itse korotusta pyytää niin silloin perustelut tulevat olla kunnossa.

Kannattaa muistaa, että omasta mielestä hyvät perustelut eivät välttämättä ole kovin hyviä ja sellaisten kanssa on turha mennä esimiehen puheille. Esimerkkejä usein nähdyistä heikoista perusteluista ovat oman talouden ylimääräiset kulut tai vaikka kodinkoneiden hajoaminen. Ne eivät ole työnantajan vika tai peruste nostaa sinun palkkaasi. Myöskään kollegoiden palkkoja ei kannata siteerata ellet voi osoittaa olevasi yhtä arvokas tai arvokkaampi yritykselle kuin hän.

Mitä sitten ovat hyvä perusteet? Niitä ovat osaamisen lisääntyminen, vastuumäärän nousu tai muuten merkkitävä rooli tärkeässä projektissa tai hankkeessa. Lisäksi kaikki yrityksen kassavirran parantamiseksi tehdyt toimenpiteet lasketaan hyviksi perusteluiksi. Tärkeintä on pohtia asiaa yrityksen näkökulmasta. Mitä enemmän olet hyödyttänyt yritystä niin sitä parempi pohja sinulla on neuvottelussa. Perusteluita kannattaa listata paperille ja miettiä ovatko ne todella aiheellisia. Voit myös käyttää listaa tarkoituksella paremman palkan saamiseksi myöhemmin.

Palkankorotuspyyntö

Tässä kappaleessa tarkastalemme kuinka palkakorotusta kannattaa pyytää. Muista, että sinun kannattaa aina itse pyytää sitä, vaikka työehtosopimus tai työsopimus määrittelisi nykyisen palkkasi tai palkkasi minimitason. Muista, että palkankorotus voi tarkoittaa myös erilaisia lisiä, korotuksia tai etuja, joilla on myös rahallista arvoa. Muista myös ottaa vastuu työehtosopimuksien määrittelemistä korotuksista, sillä työnantaja ei aina osaa tai muista huomioida niitä.

Palkankorotuspyyntö voidaan tehdä kirjallisella hakemuksella tai asiaa voi käsitellä suullisesti palkkaneuvotteluissa. Joskus palkasta neuvotellaa myös kehityskeskusteluissa tai muissa säännöllisissä keskusteluissa työnantajan kanssa. Pyynnön esittämiseen kannattaa varautua hyvissä ajoin tekemällä tausta työtä. Yksi osa sitä on omien perusteluiden listaaminen ja niiden ympärille hyvän materiaalin rakentaminen. Lisäksi kannattaa myös tutustua yrityksen tilanteeseen eli voiko yritys sillä hetkellä korottaa palkkaasi. Parhaita aikoja siihen on tulevan vuoden budjetin aikoihin, jolloin palkankorotus voi astua uuden budjetin kanssa samaan aikaan voimaan. Joskus hyvä hetki korotukselle on aivan tilikauden lopussa, jos yrityksen tulos näyttää jäävän reilusti voitolle. Huonoinakin aikoina korotusta voi aina pyytää, mutta silloin työnantajan on helppoa kieltäytyä siitä vedoten taloudelliseen tilanteeseen. Silloin tarvitset erittäin hyvät perustelut sen saamiseksi.

Palkankorotusta kannattaa pyytää myös hyvällä hetkellä eli varaa mieluummin tapaaminen esimiehesi kanssa kuin, että yrittäisit hoitaa asian kahvitauolla.

Palkankorotushakemus

Palkankorotusta voi hakea kirjallisesti tai suullisesti. Kumpikin on hyvä vaihtoehto. Kirjallinen hakemus on tietysti helppoa lähettää vaikka sähköpostissa tai käydä jättämässä esimiehelle toimistoon. Lisäksi siitä jää selkeä merkki, että asiaa on käsitelty eikä siitä ole vain juteltu ohimennen. Usein asiasta kannattaa kuitenkin puhua myös suullisesti vaikka kirjallisen hakemuksen tekisikin.

Kirjallinen hakemus on hyvin yksinkertainen. Tärkeimmät asiat, mitä hakemuksesta täytyy löytyä ovat sinun tietosi, selkeät perustelut miksi ansaitset korotuksen, kuinka paljon haluat korotusta sekä allekirjoitus ja päiväys. Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla, postin kautta tulostettuna tai viedä yksinkertaisesti työnantajalle suoraan käteen.

Voit ladata valmiin hakemuspohjan täältä.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.