Nykypäivän työmarkkinoilla verkoston ja suhteiden merkitys on suuri. Luonnollisesti työhakemuksessa on työnhakijan etu, mikäli tämä on onnistunut pelaamaan korttinsa siten, että hänen aiemmat työnantajansa pystyvät suosittelemaan häntä uuden työnhaun yhteydessä.

Suosittelijoita ovat henkilöt, jotka tuntevat hyvin työskentelytapasi ja voivat sen perusteella antaa sinusta hyvän arvion. Suosittelijoita miettiessä kannattaa ottaa huomioon, mikä tieto on relevanttia ja hyödyllistä juuri tähän nimenomaiseen työpaikkaan haettaessa. Suosittelija voi olla esimerkiksi entinen työnantajasi tai urheilujoukkueesi valmentaja. Suosittelijan on hyvä olla henkilö, joka työskentelytapojesi tuntemisen lisäksi pystyy ”myymään sinut”, eli välittämään mielipiteensä vakuuttavasti, uuteen työpaikkaan.

Suosittelijoita ja suosituksia voi käyttää työhakemuksessa ainoastaan, mikäli suosittelijat ovat lupautuneet toimimaan suosittelijoina. Ilman suostumusta suositteluja ei työhakemuksessa käyttää. Suosittelijan tulee antaa suostumus suosittelijaksi ryhtymiseen ja yhteystietojen liittämiseen hakemukseesi. Suosittelijoiden mainitseminen työhakemuksessa ei myöskään ole pakollista, joskin se katsotaan usein hakijan eduksi hakemuksia käsiteltäessä.

Työhakemuksen suosittelijoiden lukumäärän ohjenuora on, että kaksi suosittelijaa riittää. Työnhakijan kannattaa valita nämä kaksi henkilöä siten, että hänen vahvuutensa tulevat mahdollisimman hyvin esille, ja että ne palvelevat hakijan pyrkimyksiä haettavan työpaikan saamiseksi.

Suosittelijoiden nimet voi kirjoittaa suoraan ansioluetteloon tai ilmoittaa ne myöhemmässä yhteydessä. Jos hakija ei jostain syystä halua ilmoittaa suosittelijoita, ansioluetteloon voi kirjoittaa ”suosittelut pyynnöstä”. Suosittelijasta tulee ilmoittaa nimi, tehtävä, yritys ja yhteystiedot. Jos lähetät useita työhakemuksia, suositukset kannattaa toimittaa erillisestä pyynnöstä.

Vaikkei suosittelijoita ole pakko käyttää työhakemuksessa, on hakijalle hyödyllistä, jos hän vain jostain saa suosituksia. Sanotaan, että yksi ulkopuolinen suositus on kymmenen oman väitteen arvoinen.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.